Ingmar Bergholm

  |  Adress: Edvalla, Hållnäs
  |  Telefon: 0173-412 61
  |  E-post: ingerandersson42@gmail.com


Arbetar i trä tillsammans med Inger Andersson
Kontakta oss via e-post:
|  Ordförande Vakant
|  Kassör Maud Linnér
|  Sekreterare Ewa Landfors
|  Webmaster

|  Hemsida:
|  www.leufstahandkraft.se

|  Facebook:
|  www.facebook.com/leufstahandkraft
|  © Leufsta Handkraft
|  © 2011–2018
|  © Idé- o design:
|  © Janne Forsblom, Sandby, 2011