Gabriela Larsson

  |  Adress: Kansligränd 12 B
  |  Mobil: 070-563 97 30
  |  E-post: gabrielalarsson@hotmail.com


Gabriela Design

Jag är silversmed, heter Gabriela Larsson och bor i Gävle.
Det är ca. 10 år sedan jag började med silversmide.
I de smycken jag skapar använder jag mig främst av 925 sterlingsilver,
men ibland även av 999FS, finsilver.

Jag låter intuitionen vägleda mig i den skapande processen och jag
låter gärna ytan vara lite rå och ursprunglig i sin framtoning.
Eftersom alla smycken skapas för hand, var för sig, finns det inget smycke
som är exakt lika som ett annat, utan de är alla unika skapelser.Kontakta oss via e-post:
|  Ordförande Vakant
|  Kassör Maud Linnér
|  Sekreterare Ewa Landfors
|  Webmaster

|  Hemsida:
|  www.leufstahandkraft.se

|  Facebook:
|  www.facebook.com/leufstahandkraft
|  © Leufsta Handkraft
|  © 2011–2018
|  © Idé- o design:
|  © Janne Forsblom, Sandby, 2011